VYDAVATELSKÁ ČINNOST

Nadace BONA mimo jiné vydává také publikace sepsané osobami s duševním onemocněním.

ČESTMÍR PUNČOCHÁŘ - NADĚJE MÁ SVÉ JMÉNO

Vydala Nadace BONA. 1. vydání, Praha 2017 Jazyková úprava: Veronika Bernardová Grafická úprava a tisk: Morčinko - Tiskárna Rege, Opočno Copyright © Nadace Bona, 2017 Illustrations © Čestmír Punčochář, Ondřej Bičovský, pacienti PNB, KluBO(v)NA, 2017 ISBN 978-80-270-1635-8

Tomáš Braun - Ilustrováno básněmi

Vydala Nadace BONA v rámci projektu OP PPR CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000684 KluBO(v)NA - nový komunitní život organizovaný Nadací BONA převážně prostřednictvím cílové skupiny osob s duševním onemocněním. 1. vydání, Praha 2020 Jazyková úprava: Dagmar Pilařová Grafická úprava a tisk: Morčinko - Tiskárna Rege, Opočno Copyright © Nadace Bona, 2020 Illustrations © Tomáš Braun, 2020 ISBN 978-80-907869-0-5

 

 

 

25 LET NADACE BONA

Publikace vydána v roce 2017 k příležitosti oslavy dvaceti pěti let úspěšného fungování Nadace BONA. Vypracoval Mgr. Filip Vrbický.

JIŘÍ BŘEZINA - STŘÍPKY NADĚJE

Vydala Nadace BONA v rámci projektu OP PPR CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000684 KluBO(v)NA - nový komunitní život organizovaný Nadací BONA převážně prostřednictvím cílové skupiny osob s duševním onemocněním. 1. vydání, Praha 2020 Jazyková úprava: Dagmar Pilařová Grafická úprava a tisk: Morčinko - Tiskárna Rege, Opočno Copyright © Nadace Bona, 2020 Illustrations © KluBO(v)NA - Hrachovec, Trnka, 2020 ISBN 978-80-907869-1-2

 

 

 

PETR TOMAN - NEBE PEKLO RÁJ

Vydala Nadace BONA v rámci projektu OP PPR CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000684 KluBO(v)NA – nový komunitní život organizovaný Nadací BONA převážně prostřednictvím cílové skupiny osob s duševním onemocněním. 1. vydání, Praha 2020 jazyková úprava: Dagmar Pilařová grafická úprava a tisk: Morčinko – Tiskárna Rege, Opočno Copyright © Nadace Bona, 2020 Illustrace: Jan Spurný, 2020 ISBN 978-80-907869-1-3

PAVEL OULÍK - SBĚRATEL ČASU

Vydala Nadace BONA v rámci projektu OP PPR CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000684 KluBO(v)NA – nový komunitnı́život organizovaný Nadacı́ BONA převážně prostřednictvı́m cı́lové skupiny osob s duševnı́m onemocněnı́m. 1. vydánı́, Praha 2020 Jazyková úprava: Dagmar Pilařová Grafická úprava a tisk: Morčinko – Tiskárna Rege, Opočno Illustrace: Liamren XIII, 2020 Copyright © Nadace BONA, 2020 ISBN 978-80-907869-4-3

 

 

 

JAKUB MATAL - DÍTĚ PLÁČE NETVARY

Vydala Nadace BONA v rámci projektu OP PPR CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000684 KluBO(v)NA – nový komunitní život organizovaný Nadací BONA převážně prostřednictvím cílové skupiny osob s duševním onemocněním. 1. vydání, Praha, 2020 Jazyková úprava: Dagmar Pilařová Grafická úprava a tisk: Morčinko – Tiskárna Rege, Opočno Copyright © Nadace BONA, 2020 Keramika: Jan Spurný, 2020 ISBN 978-80-907869-3-6

SAMUEL BUBO - MATERIA PRIMA

Vydala Nadace BONA v rámci projektu OP PPR CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000684 KluBO(v)NA – nový komunitnı́život organizovaný Nadacı́BONA převážně prostřednictvı́m cı́lové skupiny osob s duševnı́m onemocněnı́m. 1. vydánı́, Praha, 2020 Jazyková úprava: Dagmar Pilařová Graická úprava a tisk: Morčinko – Tiskárna Rege, Opočno Copyright © Nadace BONA, 2020 Ilustrace: Samuel Bubo, 2020 ISBN 978-80-907869-5-0

 

 

 

PETR TOMAN - BYL TO JEN VÍTR

Vydala Nadace BONA v rámci projektu OP PPR CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000684 KluBO(v)NA – nový komunitnı́život organizovaný Nadacı́BONA převážně prostřednictvı́m cı́lové skupiny osob s duševnı́m onemocněnı́m. 1. vydánı́, Praha 2021 jazyková úprava: Dagmar Pilařová graická úprava a tisk: Morčinko – Tiskárna Rege, Opočno Copyright © Nadace BONA, 2021 ISBN 978-80-907869-8-1

MICHAL SHEJBAL - TAJUPLNÁ ZAHRADA A LAHŮDKY S HOLKOU POKUŠITELKOU

Vydala Nadace BONA v rámci projektu OP PPR CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000684 KluBO(v)NA – nový komunitnı́život organizovaný Nadacı́BONA převážně prostřednictvı́m cı́lové skupiny osob s duševnı́m onemocněnı́m. 1. vydánı́, Praha 2021 jazyková úprava: Dagmar Pilařová grafická úprava a tisk: Morčinko – Tiskárna Rege, Opočno Copyright © Nadace BONA, 2021

 

 

 

IREN ZERO - BŮH NIKOMU NENADRŽUJE

Vydala Nadace BONA v rámci projektu OP PPR CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000684 KluBO(v)NA – nový komunitnı́život organizovaný Nadacı́BONA převážně prostřednictvı́m cı́lové skupiny osob s duševnı́m onemocněnı́m. 1. vydánı́, Praha 2021 jazyková úprava: Dagmar Pilařová grafická úprava a tisk: Morčinko – Tiskárna Rege, Opočno Copyright © Nadace BONA, 2021

KATEŘINA KRYSLOVÁ - ZÁPISKY MÉ DUŠE

Vydala Nadace BONA v rámci projektu OP PPR CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000684 KluBO(v)NA - nový komunitnı́život organizovaný Nadacı́BONA převážně prostřednictvı́m cı́lové skupiny osob s duševnı́m onemocněnı́m. 1. vydánı́, Praha 2021 Jazyková úprava: Dagmar Pilařová Grafická úprava a tisk: Morčinko - Tiskárna Rege, Opočno Copyright © Nadace BONA, 2021 Ilustrace: Kateřina Kryslová, 2021 Fotografie ilustracı́: David Bernard ISBN 978-80-907869-7-4

 

 

 

30 let Nadace BONA

Vypracoval: Mgr. Filip Vrbický Korektura: Mgr. Dagmar Pilařová Grafická úprava a tisk: Morčinko - Tiskárna Rege, Opočno

Dílo a duše Jana Holuba

Text: Josef Holub Ilustrace: Jan Holub 1. vydání, Praha 2022 Jazyková úprava: Dagmar Pilařová Grafická úprava a tisk: Morčinko - Tiskárna Rege, Opočno Kompozice: Filip Vrbický Copyright © Nadace Bona, 2022 ISBN 978-80-907869-9-8