KluBO(v)NA - nový komunitní život organizovaný Nadací BONA převážně prostřednictvím cílové skupiny

reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000684

Cílem projektu je rozjezd komunitního života osob s duševním onemocněním a okolních obyvatel Prahy 8, který bude organizovaný Nadací BONA převážně prostřednictvím cílové skupiny.

V projektu se založí Komunitní centrum včetně součásti Umělecký ateliér; v nich bude probíhat mnoho nízkoprahových kroužků, dále výstav, workshopů a besed - to vše pro cílovou skupinu (kdy potřebným osobám zajistíme průvodce taktéž z cílové skupiny) i okolní komunitu.

Realizační tým projektu budou tvořit z 75 % osoby z cílové skupiny, během realizace projektu se podpoří přibližně 400 osob z cílové skupiny.

Projekt se realizuje prostřednictvím těchto klíčových aktivit:
KA 1. Otevření Komunitního centra KluBO(v)NA
KA 2. Zvyšování pracovních a osobnostních kompetencí pracovníků z cílové skupiny pro práci v projektu i mimo něj
KA 3. Provoz Komunitního centra KluBO(v)NA a zajištění jeho chodu příslušníky cílové skupiny
KA 4. Umělecký ateliér v Komunitním centru pro společnou tvorbu cílové skupiny a místní komunity, zajištění jeho chodu příslušníky cílové skupiny
KA 5. Doprovody potřebných osob z cílové skupiny do Komunitního centra a Uměleckého ateliéru prostřednictvím peer průvodců z cílové skupiny
KA 6. Rozvoj komunitního života prostřednictvím komunitní sociální práce a participace cílové skupiny
KA 7. Rozvoj komunitního života organizováním společných workshopů a besed pro cílovou skupinu a místní komunitu
KA 8. Vydání 2 knih, 5 básnických sbírek a uspořádání 9 výstav osob z cílové skupiny
KA 9. Řízení projektu

Projekt se realizuje od 1. prosince 2018 do 31. listopadu 2020.

Co mohou návstěvníci využívat mimo cílené aktivity?

- od čtvrtka do neděle 3 počitače s internetem

- po celý týden deskové hry, šachy a X-box

- zahradu přímo u komunitního centra a relaxační komunitní zahradu v ulici Pod Čimickým hájem, obě včetně ping-pongového stolu

- malířské pomůcky a boxovací pytel ve čtvrtek a pátek i mimo vymezené aktivity

- po domluvě plně vybavenou zkušebnu v časech, kdy tam neprobíhají cílené aktivity