Nabízené aktivity

Po předchozí domluvě možnost doprovodů do Komunitního centra peer průvodci.

Pondělky

13:00 – 17:00 Využití moderních technologií v grafické tvorbě

14:00 – 17:00 Výuka hry na kytaru

15:30 – 17:00 Angličtina pro úplné začátečníky

17:00 – 18:00 Kruhový trénink – posilování, cvičení Pěti Tibeťanů, zdravý životní styl

Úterky

13:00 – 17:00 Využití moderních technologií v grafické tvorbě

13:00 – 15:00 Kroužek šachů a deskových her

15:30 – 16:30 Literární kroužek (zaměřeno na čtení a úpravu vlastní tvorby návštěvníků)

16:30 – 18:00 3D modelování a 3D tisk (zaměřeno více na výuku 3D grafiky)

Středa

13:00 – 17:00 Využití moderních technologií v grafické tvorbě

14:00 – 15:30 Angličtina pro věčné začátečníky

16:00 – 17:30 Angličtina pro mírně pokročilé

16:00 – 18:00 Kruhový trénink – posilování, cvičení Pěti Tibeťanů, zdravý životní styl

Čtvrtky

13:00 – 18:00 Volné odpoledne –možnost využívat počítače, ping-pong, badminton, samostatně malovat a tvořit, zahrát si deskové hry a na X-boxu

13:00 – 15:00 Kroužek šachů a deskových her

15:00 – 16:30 Rukodělné práce (od poloviny srpna pozastaveno z důvodu nemoci)

16:00 – 17:30 3D modelování a 3D tisk (zaměřeno více na výuku 3D tisku z již připravených šablon)

16:45 – 18:15 Hravý tvořivý prostor (malování a tvoření z dostupných materiálů různými technikami)

Pátky

13:00 – 18:00 Volné odpoledne –možnost využívat počítače, ping-pong, badminton, samostatně malovat a tvořit, zahrát si deskové hry a na X-boxu

13:00 – 14:30 Klasická malba (malování tužkou a uhlem, akvarelová malba)

14:30 – 16:00 Angličtina pro začátečníky

14:00 – 16:00 Punk a rock ve zkušebně – volná hudební tvorba

16:00 – 18:00 Folk a zpívání

17:00 – 18:00 Kruhový trénink – posilování, cvičení Pěti Tibeťanů, zdravý životní styl

Soboty

13:00 – 18:00 Volné odpoledne – posilování, box, zdravé stravování, cvičení Pěti Tibeťanů, dále možnost samostatně využívat počítače, ping-pong, zahrát si deskové hry a na X-boxu

14:00 – 16:00 Klasická malba (malování tužkou a uhlem, akvarelová malba)

14:00 – 16:00 3D modelování a 3D tisk

Neděle

13:00 – 17:00 Využití moderních technologií v grafické tvorbě

13:00 – 16:00 Improvizační workshopy

16:00 – 18:00 Kreativní tvořivé psaní

15:00 – 18:00 Výuka hry na kytaru

KluBO(v)NA – nový komunitní život organizovaný Nadací BONA převážně prostřednictvím cílové skupiny osob s duševním onemocněním

CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000684