Nabízené aktivity

Po předchozí domluvě možnost doprovodů do Komunitního centra peer průvodci.

KluBO(v)NA – nový komunitní život organizovaný Nadací BONA převážně prostřednictvím cílové skupiny osob s duševním onemocněním

CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000684