POSLÁNÍ A PODPORA

Hlavním posláním Nadace Bona je podpora a vytváření programů pomáhající integraci spoluobčanů s psychickým hendikepem do života v běžné společnosti. Nadace BONA shromažďuje a účelně využívá finanční a jiné prostředky k podpoře programů realizovaných v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Společnost si odvykla, že mezi námi mohou žít lidé se závažnějším hendikepem různého typu. K duševně nemocným je přistupováno s nedůvěrou a předsudky. Mnoho takových lidí proto žije v sociální izolaci, i přesto, že jsou schopni úspěšné integrace zpět do společnosti – mimo ústavní zařízení. Nadace BONA se snaží tyto pomyslné zdi bourat a pomáhat k destigmatizaci psychiatrické problematiky ve společnosti. Nadace Bona přináší naději na lepší kvalitu života klientům s duševním hendikepem.