HLAVNÍ ČINNOSTI PŮSOBNOSTI

Budování chráněného a podporovaného bydlení – vlastní projekt Nadace Bona „Psychosociální síť“

  • pobytové služby chráněného a podporovaného bydlení
  • finanční podpora k zajištění nočních recepčních služeb chráněným komunitním bydlením
  • podporované bydlení satelitní s možností podpory terénní psychosociální intervence
  • zajištění vybavení všech stávajících a nových bytů, jejich obnova
  • zajištění oprav na finanční náklady nadace
  • úhrady nedoplatků z ročního vyúčtování služeb (teplo, voda aj.).

 

Vytváření pracovních příležitostí, chráněná práce

Podpora Centra duševního zdraví

Koupě objektů nebo bytů pro bydlení a vytvoření pracovních míst pro již schopné absolventy projektu „Psychosociální síť“

Rozšiřování možností samostatného bydlení klientů – pobytové služby pro absolventy projektu.

Vytváření podmínek bydlení pro seniory

Podpora terénní psychosociální intervence

Grantová podpora organizací angažujících se v komunitní péči

Podpora akcí propagujících destigmatizaci duševně hendikepovaných

Finanční podpora organizací zaměřených na péči o duševně hendikepované (bezúročné půjčky)

Realizace volnočasového klubu pro klienty s duševním onemocněním

Správa svěřených objektů a pozemků

Budování podmínek komunitního života mezi nájemníky a klienty