HLAVNÍ ČINNOSTI PŮSOBNOSTI

 • Budování chráněného a podporovaného bydlení
 • Vytváření pracovních příležitostí pro klienty s duševním onemocnněím, chráněná práce
 • Podpora Centra duševního zdraví
 • Nákup objektů a bytů k možnosti rozšíření projektu Psychosociální sítě
 • Rozšiřování možností samostatného bydlení pro klienty – zajištění bytů i v jiných městských částech v Praze
 • Vytváření vhodných podmínek bydlení pro seniory
 • Podpora terénní psychosociální intervence
 • Grantová i finanční podpora organizací angažující se v péči o duševně nemocné, poskytování bezúročných půjček
 • Podpora akcí se zaměřením na destigmatizaci duševního onemocnění
 • Realizace volnočasového klubu a uměleckého ateliéru pro klienty s duševním onemocněním
 • Správa svěřených objektů a pozemků
 • Budování podmínek komunitního života mezi nájemníky a klienty