O nadaci

Založení nadace BONA se datuje ke dni 25. 5. 1992.

Zakladatelem nadace BONA je Psychiatrická nemocnice Bohnice.

Rozhodující moment pro naplnění očekávání nadace BONA byl rok 1994, kdy uzavřema s Městskou částí Praha 8 nájemní smlouvu na 19 objektů, které dostala nadace do své správy. Tím mohl být spuštěn nejrozsáhlejší systém chráněného bydlení pro osoby s duševní chorobou v České republice – projekt PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍŤ.

V roce 1999 založila nadace BONA organizaci BONA o.p.s., která zajišťuje pro naše klienty terapeutickou péči.

V roce 2007 nadace BONA uvedla do provozu vlastní objekt chráněného komunitního bydlení – Rodinný dům „Vila Jitka“.

V roce 2013 zakoupila Nadace BONA v blízkosti svého sídla rodinný dům, který slouží z části jako bydlení pro klienty, a z části jako volnočasový klub, kde se klienti mohou účastnit různých aktivit, od sportovních lekcí, po kurzy na počítači, literární kroužek, angličtinu, a jiné. Více informací o volnočasovém klubu, včetně rozvrhu lekcí, naleznete v sekci Projekty Nadace BONA -> KluBO(v)NA Průhon.

Z objektů, které byly téměř odsouzené k demolici, se Nadaci BONA podařilo za dobu své působnosti vybudovat útulné bydlení pro mnoho osob s duševním onemocněním i běžných nájemníků.