PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍŤ

Nadace Bona se zabývá kompletní problematikou a pomocí v oblasti duševně nemocných, převahou osob s vážným psychickým onemocněním v rámci vlastního projektu „Psychosociální síť“, kde svým klientům zajišťuje pobytové služby. Sociální služby jsou zajištěny partnerskou organizací Bona o.p.s.

Komunitní bydlení

Nadace BONA má ve své správě v současné době 4 komunitní bydlení o celkové kapacitě 49 lůžek. Tento typ komunitního bydlení nabízí klientům nejvyšší možnou míru podpory a v podstatě nonstop terapeutickou službu a dozor.

Kritéria bydlení:

 • Doba pobytu na dobu určitou (3 měsíční zkušební lhůta, nejdéle na jeden rok, možnost opakovaného pobytu).
 • Smlouva o poskytnutí sociální služby je nedílnou součástí smlouvy o podnájmu bytu nebo jeho části.
 • Opravy běžné i nad rámec běžné údržby zajišťuje Nadace BONA.
 • Recepční služby zajišťuje Nadace Bona – prostřednictvím Bona o.p.s.. Vnitřní vybavení celého objektu, bytu zajišťuje Nadace BONA.
 • Nájemné a služby s tím spojené hradí měsíčně za všechny uživatele příslušného komunitního bydlení provozovatel sociálních služeb.
 • Nadace Bona hradí vzniklé finanční náklady z ročního vyúčtování služeb (včetně elektřiny, plynu, dodávky tepla, aj.).

Individuální chráněné bydlení

Od roku 2019 se rozběhl nový projekt – Individuální chráněné bydlení (ICHB). V průběhu roku 2019 bylo pilotně převedeno pod ICHB koncept 8 bytů s kapacitou 10 lůžek. V roce 2020 je to již 21 bytů s kapacitou 28 lůžek. V těchto bytech mají klienti možnost čerpat vyšší míru podpory v zejména v oblasti zdraví, sociálních vztahů, hospodaření s financemi, péče o domácnost včetně nácvikového vaření a v podpoře ve snižování dopadů užívání návykových látek. Nabízená podpora je však menší než v komunitním bydlení – zde již klienti bydlí sami a musí vykazovat jistou míru samostatnosti a soběstačnosti.

Kritéria bydlení:

 • Doba pobytu na dobu určitou s možností prodloužení.
 • Smlouva o podnájmu bytu je sepsána s poskytovatelem sociálních služeb, klient sepisuje pouze Smlouvu o poskytnutí sociální služby, jejíž nedílnou součástí je u chráněného bydlení poskytnutí ubytování.
 • Běžné opravy si zajišťuje klient ve spolupráci s poskytovatelem služeb, opravy nad rámec běžné údržby zajišťuje po domluvě Nadace BONA.
 • Vnitřní vybavení bytů zajišťuje nadace BONA.
 • Nájemné a služby s tím spojené hradí klient poskytovateli, ten pak posílá jednotlivě za všechny byty Nadaci BONA.

Podporované bydlení

Podporované bydlení je již předstupeň přesunu klienta do bydlení mimo Nadaci BONA, protože zde je poskytovaná podpora ze všech nabízených typů bydlení nejmenší. Momentálně má Nadace BONA k dispozici 21 bytů s celkovou kapacitou 22 lůžek. V podporovaném bydlení se již předpokládá jistá samostatnost klienta a potřeba podpory ze strany poskytovatele sociální služby není tak vysoká.

Kritéria bydlení:

 • Doba pobytu na dobu určitou s možností prodloužení, 3 měsíční zkušební lhůta.
 • Opravy běžné i nad rámec běžné údržby zajišťuje Nadace BONA
 • Závady hlásí klient na Nadaci BONA, při úmyslném poškození však musí náklady na opravu uhradit sám.
 • Smluvní nájemné, služby s tím spojené, hradí klient přímo Nadaci BONA.
 • Vybavení zajišťuje Nadace Bona a je jejím majetkem.
 • Veškeré typy podporovaného bydlení jsou v obytných objektech s ostatními nájemníky, což je jeden z klíčových bodů fungování projektu Psychosociální síť.