PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍŤ

Nadace Bona se zabývá kompletní problematikou a pomocí v oblasti duševně nemocných, převahou osob s vážným psychickým onemocněním v rámci vlastního projektu „Psychosociální síť“, kde svým klientům zajišťuje pobytové služby. Sociální služby jsou zajištěny partnerskou organizací Bona o.p.s.

KOMUNITNÍ BYDLENÍ

Nadace BONA vybudovala čtyři komunitní bydlení o celkové kapacitě čtyřicetdevět lůžek. Tento typ komunitního bydlení nabízí klientům nejvyšší možnou míru podpory. Terapeutické a sociální služby v našich komuntiních bydleních jsou zajištěny organizacemi, které tyto služby poskytují, a kterým Nadace BONA v těchto typech bydlení pronajímá také vhodné kancelářské prostory jako zázemí pro terapeuty. Možnosti ubytování v našich komuntiních bydleních jsou jednolůžkové až třílůžkové pokoje, většinou s vlastním sociálním vybavením, ale i samostatné garsoniéry. Každé komuntiní bydlení disponuje vybavenými společnými prostory pro komunitní aktivity, kuchyní určenou společnému vaření, jídelnou a obývacím pokojem.

INDIVIDUÁLNÍ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Mezistupeň mezi komunitním a podoporovaným bydlením představuje koncept individuálního chráněného bydlení. K tomuto účelu je pronajímáno dvacet jedna bytů s celkovou kapacitou dvaceti osmi lůžek organizaci zřízené Nadací BONA – BONĚ o.p.s.. V těchto bytech mají klienti možnost čerpat vyšší míru podpory zejména v oblasti zdraví, sociálních vztahů, hospodaření s financemi, péčí o domácnost včetně nácvikového vaření a v podpoře ve snižování dopadů užívání návykových látek. Nabízená podpora je však menší než v komunitním bydlení – zde již klienti bydlí sami a musí vykazovat jistou míru samostatnosti a soběstačnosti. Také tento typ bydlení vybavuje nadace BONA veškerým zařízením, zahrnujícím nábytek včetně kuchyňské linky a jejího vybavení.

PODPOROVANÉ BYDLENÍ

Podporované bydlení je již předstupeň přesunu klienta do bydlení mimo Nadaci BONA. Poskytovaná podpora je zde ze všech nabízených typů bydlení nejnižší. Momentálně Nadace BONA disponuje dvaceti jedna byty tohoto typu a celkovou kapacitou dvaceti dvou lůžek. V podporovaném bydlení se již předpokládá jistá samostatnost klienta, a potřeba podpory ze strany poskytovatele sociální služby není tak vysoká. Tyto byty Nadace BONA vybavuje rovněž veškerým zařízením, zahrnujícím nábytek včetně kuchyňské linky a jejího vybavení.

TERÉNNÍ BYTY

Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Praha a jednotlivými městskými částmi podporujeme samostatné bydlení klientů pronájmem bytů na území celého města Prahy, kde Nadace BONA funguje jako garant klienta. Tyto byty jsou poskytnuty klientovi k samostatnému bydlení bez podpory terapeutické péče, s budoucím předpokladem převodu nájemního vztahu přímo na klienta. Také tyto byty kompletně vybavujeme.

KRIZOVÝ BYT

Nadace BONA zřídila byt určený k řešení krizových situací pro osoby, které se momentálně nacházejí v nouzové situaci. Tento byt není určen pouze pro naše potenciální klienty – tedy osoby s psychiatrickou diagnózou, ale pro všechny, kterým můžeme jeho krátkodobým pronájmem pomoci s řešením zdánlivě neřešitelné životní situace.