LIDÉ NADACE BONA

Mgr. Filip Vrbický

Výkonný ředitel Nadace BONA

MUDr. Martin Hollý

Statutární orgán - Správní rada

Mgr. Jiří Kmínek

Kontrolní orgán - Dozorčí rada

Ing. Martina Bernardová

Ekonomicko-provozní manažer

Ing. Dita Stejskalová

Statutární orgán - Správní rada

Ing. Marie Vurcfeldová

Kontrolní orgán - Dozorčí rada

Yvonna Kozderová

Klientský koordinátor

Mgr. Jan Pomykacz

Statutární orgán - Správní rada

PhDr. Ladislav Csémy

Kontrolní orgán - Dozorčí rada