LIDÉ NADACE BONA

Mgr. Filip Vrbický

Výkonný ředitel Nadace BONA

MUDr. Martin Hollý, MBA

Statutární orgán - Správní rada

Mgr. Jiří Kmínek

Kontrolní orgán - Dozorčí rada

Ing. Martina Bernardová

Ekonomicko-provozní manažer

MUDr. Zuzana Barboríková, MBA

Statutární orgán - Správní rada

Ing. Marie Vurcfeldová

Kontrolní orgán - Dozorčí rada

Yvonna Kozderová

Klientský koordinátor

Mgr. Jan Balarin, Ph.D.

Statutární orgán - Správní rada

PhDr. Ladislav Csémy

Kontrolní orgán - Dozorčí rada

A DÁLE

PEER terapeut - průvodce klienta

4 zaměstnanci

Odborný pracovník klíčových aktivit

1 zaměstnanec

Výpomoc pro tým Centra duševního zdraví Praha 8

8 zaměstnanců

Lektor volnočasových aktivit

14 zaměstnanců

Údržba bytového fondu

4 zaměstnanci

Sociální pracovník

1 zaměstnanec

Pastorační terapie

1 zaměstnanec