Základní jmění

Nadační jmění je tvořeno:
a) nemovitostmi:

  • č. par. 708 o rozloze 150 m2 zapsaným na LV č. 564 pro k. ú. Bohnice u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, v hodnotě 414 470,00 Kč.
  • budovou č. p. 163 (rodinný dům chráněného bydlení), ul. U Draháně, Praha 8, na parcele č. 708, zapsanou na LV č. 564 pro k. ú. Bohnice u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, v hodnotě 11 607 843,57 Kč.
  • pozemek č. parcely 711/2 o rozloze 865 m2, LV 564 k.ú. Bohnice v hodnotě 2 614 450,00 Kč.
  • byt a pozemek v hodnotě 1 350 000,00 Kč.
  • byt 3+1 vč. pozemku, k.ú. Bohnice v hodnotě 2 050 000,00 Kč
  • rodinný dům se zahradou, k.ú. Čimice v hodnotě 8 150 000,00 Kč
 b) finančními prostředky na samostatných účtech u Komerční banky, a.s., J&T Bank a.s.:
 
 

385 530,00 Kč
20 072 000,00 Kč

Celková výše nadačního jmění: 46 644 293,00 Kč