Dobro a užitek lze také prezentovat "Bohnická nadace nadějě"