O nás

Nadace Bona

Dobro a užitek lze také prezentovat „Bohnická nadace naděje“

Zakladatel: Psychiatrická léčebna v Praze 8

Registrace nadace:
Dne 25.5.1992 Obvodní úřad v Praze 8, odbor občansko správní,
zápis do nadačního rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze,
dne 18.listopadu 1998, oddíl N, vložka 44.


Tel: 233 544 069, 233 543 069
Fax: 233 544 069
IČO: 45 25 11 77, DIČ: CZ 45 25 11 77
E-mail: nadacebona@nadacebona.cz
 Http://www.nadacebona.cz

 Najdete nás také na facebooku

Korunové konto: 27432–081/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Praha 8
 
Variabilní symbol: 2810
 
ze Statutu Nadace BONA

Účel a cíl nadace:
Nadace je zřízena za účelem shromažďování a účelného využívání finančních a dalších prostředků k podpoře programů realizovaných v oblasti zdravotnictví a sociální péče.
Jedná se o všestrannou podporu terapeutických programů a alternativních metod směřujících k opětné integraci
duševně handicapovaných na území hlavního města Prahy do společnosti.
Uvedené záměry vytváří okruh činností s cílem zajištění trvalých projektů a následnou podporou jejich životaschopnosti.

Statutární orgán: správní rada

            MUDr. Martin Hollý, předseda správní rady
            Ing. Dita Stejskalová, členka správní rady
            Mgr. Jan Pomykacz, člen správní rady

Kontrolní orgán: dozorčí rada

            Ing. Vladimír Procházka
            Mgr. Jiří Kmínek
            Ing. Marie Vurcfeldová


Nadace BONA obsazuje pracovní místa:
 

- výkonný ředitel Mgr. Filip Vrbický
- referent bytového hospodářství Alena Mikulenková
- drobné údržbářské práce, pomocné práce Oldřich Akrmann
- asistent adm. činn.,statistiky klientů Yvonna Kozderová
- účetní činnost zajišťována dodavatelsky účetní firmou  
- DPP - dle potřeby  

Nadace BONA je od roku 2002 členem Asociace nadací při Fórum Dárců se snahou pomáhat vytvářet dobré podmínky pro neziskový sektor, spolupodílet se při zrodu nových zákonů.

Nadace BONA je opakovaně nositelem Známky kvality, ověřené Fórem dárců.