Globus – lepší svět

V roce 2019 se Nadace BONA zúčastnila dalšího programu, Globus lepší svět. Nadaci BONA se s projektem „Relaxační terapeutické zákoutí“ podařilo veřejnost zaujmout natolik, že v dané lokalitě vyhrála hlavní cenu. Za finanční příspěvek Nadace BONA vybudovala pergolu s posezením a hřiště na pétanque. Při budování hřiště na pétanque se na pracích podíleli také klienti Nadace BONA, což podpořilo projekt Nadace BONA Psychosociální síť.
Pergola (další práce zatím probíhají)

Pergola (další práce zatím probíhají)

Pétanquové hřiště (další práce zatím probíhají)

Pétanquové hřiště (další práce zatím probíhají)